Giới thiệu về trường PTDTBT THCS Nghinh Tường , Võ Nhai, Thái Nguyên